Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsforhold

Arealer

Innholdet av begrepet «Oscarsborg festning» har variert en del opp gjennom årene. Lenge utgjorde Kaholmene med Hovedfortet og tilliggende batterier hele etablissementet. Den våpenteknologiske utviklingen gjorde det etterhvert nødvendig å forsterke Oscarsborg med utenverker, siktestasjoner og andre installasjoner på andre øyer og holmer og på begge landsidene. Festningen nådde sin maksimale utbredelse ved opphøret av første verdenskrig i 1918. Det er gjort nærmere rede for utviklingen av etablissementet under Historisk oversikt. De deler av det maksimalt utbredte Oscarsborg som idag eies av Staten ved Forsvarsdepartementet, er følgende (NB! Det er foretatt noen fradelinger siden denne verneplanen ble laget og som ikke framkommer nedenfor):

 • 021101 Stjernås: gnr. 60 bnr. 4 i Vestby kommune. Areal: 1 daa
 • 021501 Kaholmene. gnr. 75 bnr. 1 i Frogn kommune. Areal 1593 daa, fordelt på Søndre Kaholmen (113,355 daa) og Nordre Kaholmen (73,814 daa), Håøya mil. del (1.335,596 daa), Bergholmen (92,978 daa) og Hallangsodden (16,900 daa) og Småskjær (1,416 daa).
 • 021502 Seiersten: gnr. 70 bnr. 1 og 70 i Frogn kommune. Areal: 616,66 daa
 • 021503 Heer: gnr. 17 bnr. 1 og gnr. 65 bnr. 2 i Frogn kommune. Areal: 5,43 daa
 • 021504 Husvik: gnr. 86 bnr. 154, 641, 665, 666, 751, 752, 753, 754, 811, 820, 889 i Frogn kommune. Areal: 98,64 daa
 • 062801 Avgrunnsdalen: gnr. 15 bnr. 10 i Hurum kommune. Areal: 697 daa.
 • 062802 Elton: gnr. 48 bnr. 5 i Hurum kommune. Areal: 1 daa
 • 062803 Kinnertangen: gnr. 54 bnr. 2 i Hurum kommune. Areal: 332,5 daa
 • 062804 Nesset: gnr. 54 bnr. 2 i Hurum kommune. Areal: 39,5 daa
 • 062805 Leina: gnr. 56 bnr. 9 i Hurum kommune. Areal: 9,65 daa

I tillegg har Forsvaret bruksrett til endel eiendommer. Dette gjelder:

 • 021551 Knappelåsen
 • 062851 Bevøya, gnr. 56 bnr. 9 i Hurum kommune
 • 062853 Tofteholmen, gnr. 36 bnr. 5 i Hurum kommune
 • 062854 Fuglemyr, gnr. 16 bnr. 3 og gnr. 35 bnr. 254 i Hurum commune

Festningen har gjennom årene avstått og solgt endel arealer. Dette gjelder bl.a. en rekke tomter innenfor 021502 Seiersten, 021503 Heer og 021504 Husvik som er blitt fradelt og solgt (en rekke er også bortfestet). Videre gjelder det et mindre areal på Ellestranden syd for Drøbak, tomten for Kirkeberget lyskasterstasjon i Drøbak sentrum samt to arealer for fremskutte orografstasjoner (hhv. Sonsås og Barlindås). Etablissementet 021506 Skorkeberg i Frogn kommune er solgt relativt nylig.

Bygninger og anlegg

Totalt omfatter verneplanen 210 inventarer, herav 105 bygninger, 52 fortifikasjoner og 53 øvrige katalognumre. Ett inventar, 0001 Hovedfortet, er ytterligere seksjonert for oversiktens skyld.

Totalt brutto gulvareal for bygninger er ca. 38817 m2.

Se forøvrig verneplanens inventarkataloger for oversikt og beskrivelse av bygninger og anlegg, samt Inventar- og eiendomskart, for kartfesting av arealer, bygninger og anlegg.