Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende og planlagt bruk

Image "page-26-1.jpg" without description

1853–2002. Nedleggelsen av kommandantskapet på Oscarsborg brøt med en nesten 150-årig tradisjon. Kommandantene på Oscarsborg var sentrale aktører i det norske Forsvaret, ikke minst gjaldt det den senere forsvarsminister Georg Stang. Stang, som vi ser i midten av dette prospektkortet fra 1905, hadde kommandoen da Norge samme år erklærte sin uavhengighet. Reprofoto av gammelt postkort: Venneforeningen Gamle Drøbak

Etter 149 års virksomhet ble Oscarsborgs kommandantskap nedlagt den 01.08.02. Fra samme dato ble Befalsskolen for kystartilleriet (BSKA) slått sammen med Befalsskolen for Marinen (BSMA) og flyttet til Karljohansvern. I 2004 kom det imidlertid ny kommandant på Oscarsborg. Dette innebærer store endringer i brukersituasjonen. I det følgende skal kort redegjøres for hovedtrekkene.

Forsvarets brukere

Innenfor festningsområdet vil det fra 01.05.04 være én militær avdeling tilbake: Kommandantskapet. I tillegg vil Forsvarsbygg ha et drifts- og vedlikeholdselement lokalisert på Kaholmene.

Sivile brukere

Kystartilleriets Offisersforening og Oscarsborg Festnings Venner er gitt anledning til å bruke lokaler i Hovedfortet f.eks. til møtevirksomhet.

Etablissementene er ellers åpne for publikum.

Oscarsborg Festnings Venner

Venneforeningen ble opprettet i 1984 og skal etter sitt formål være pådriver overfor offentlige myndigheter, skaffe midler til bevaringsformål samt øke interessen og kunnskapen om festningens historie og kulturelle betydning. Foreningen har også arrangert sceneoppsetninger i Hovedfortets borggård.

Kulturelle aktiviteter

Festningen har hatt en betydelig kulturell aktivitet. Sommerstid brukes Borggården i Hovedfortet som scene for teateroppsetninger og konserter. Dessuten har det vært gitt omvisninger til skoleklasser, sluttede grupper mv. på Kaholmene og Håøya gjennom hele sommerhalvåret.

Det er i samarbeid mellom Oscarsborg Festnings Venner, Drøbak kommune og festningen etablert en kystkultursti gjennom de viktigste delene av Oscarsborg. Stien starter ved Follo museum og går via Seiersten skanse med tilslutningslinjer til Veisvingbatteriet; derfra ned Batteriveien til rundkjøringen ved Grande aldershjem. Det er utarbeidet en fører til stien og satt opp plansjer flere steder.

Det er også etablert en kystkultursti på Kinnertangen/Nessetområdet.

Ved Heer skanse har Heer vel satt opp en informasjonstavle om stridsanleggene.

Befalsmessens lokaler i 0001 Hovedfortet blir nyttet av Oscarsborg Festnings Venner til ulike arrangementer.

Fremtidig bruk

Oscarsborg festning skal brukes i forbindelse med tidligere militære tradisjoner. Når det gjelder den museale virksomheten er den i noen grad i etablissementsplan forutsatt å ekspandere: En permanent kanonhall (nord for 1005 Vestre strandbatteri) er planlagt å erstatte den midlertidige plasthall som står der i dag. Museet har i tillegg overtatt flere forlegningsrom i Hovedfortet. Som del av arbeidet med å tillrettelegge festningen for sivil bruk, er det imidlertid naturlig at også den museale lokaliseringen vurderes. Stiftelsen Oscarsborg Festning er valgt som samarbeidspartner for utviklingen av aktiviteter på festningen. Stiftelsen vil åpne anlegget for bruk som tilgjengeliggjør både festningen og områdene for et bredt publikum.