Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

021101 Stjernås

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Dekket er forbundet med brystvernet og sidemurene, som er utført i blokkbetong.
Bæresystem Stasjonen er delvis utsprengt i fjell og delvis murt. Brystvernet utgjøres dels av bruddstensmur, dels av grunnfjell.
Vegger Veggene består av enstens mur; taket av kraftige I-jern som understøtter et ca. ½ m tykt betongdekke. Rommet har opprinnelig vært kledd med 1" panel.
Vinduer Vindu i jernramme, sikteåpninger er dekket av metallskodder.
Dører Ytre jerndør på bakveggen (mot nord), en indre tredør.
Tak Foroverhellende pulttak. Over nedskjæringen bak inngangen har det tidligere vært en provisorisk overdekning av bølgeplater.
Annet Stasjonen ligger på toppen av Stjernåsen i Vestby Instrumentsøylens overkant (finnes ikke idag) befant seg 62,074 moh. Stasjonsrommet er et murstenshus med grunnflate på 3,0 × 2,5 m. På betonggulvet har det stått en 0,5 × 0,5 m instrumentsøyle og en vedovn. Mellom stasjonsrommet og fjellet er det et ca. 20 cm bredt luftskikt for ventilasjon.
Inventaropplysninger
Inventarnavn Stjernås orografstasjon
Inventarnummer 1001
Byggeår 1907–08
Arkitekt Ing.kpt. C.S. Widerberg
Opprinnelig bruk Orografstasjon
Nåværende bruk Ikke i bruk
Vernestatus Verneklasse 2
Verneomfang Eksteriør og interiør

Kissing 1944: 77

1907 - 1908
Oppført som en av fire ytre orografstasjoner; de øvrige på Elton, Barlindås og Sonsås (de to sistnevnte er ikke lenger på Forsvarets grunn og dekkes derfor ikke av verneplanen). Stasjonene stod i telefonisk forbindelse med Kaholmene og kunne derfor direkte innrapportere fiendtlige skips posisjoner.
1910
Grunn til orografstasjonen (1 daa) ble skilt ut fra Tofte Cellulose-Fabriks eiendom. Grensene ble markert med jernbolter.
1914 - 1918
Stasjonen var besatt under hele nøytralitetsvakten. Hytte for stasjonskommandøren oppført på en fjellknaus på nordre del av Stjernås.
1940
Stasjonen var bemannet med en fenrik og fire menige natten til 9. april. Herfra ble det kl. 0402 meldt at 3 kryssere og 2 mindre fartøyer passerte stasjonen.
1940 - 1945
Tyskerne benyttet seg stadig av stasjonen. H. Kissing skriver: «Dem Peilstand Filtvedt gegenüber, auf der anderen Seite der Oslofjords, entstand ein zweiter, bei Stjernaasen gelegener Peilstand, der in die Zusammenarbeit zwischen Oscarsborg und Filtvedt [Elton] eingeschaltet wurde.»
1945
Stasjonen overflødiggjort av nye siktemetoder.
1990
En avtale om vedlikehold av stasjonen inngått med Vestby historielag.

Ingen treff