Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

062802 Elton

Inventaropplysninger
Inventarnavn Elton orografstasjon
Inventarnummer 1001
Byggeår 1908
Opprinnelig bruk Orografstasjon
Nåværende bruk Ikke i bruk
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Annet Stasjonen bærer preg av lang tids manglende vedlikehold, og alt teknisk utstyr er fjernet. Den er også vanskelig tilgjengelig. Vern av pendanten på 021101 Stjernås er derfor prioritert.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betongdekke ca. 1 m tykt som er forbundet med brystvernet, sidemuren og fjellet. Gulv av betong.
Bæresystem Stasjonen er delvis utsprengt i fjell og delvis murt. Brystvernet utgjøres dels av bruddstensmur, dels av grunnfjell.
Vegger Enstens mur som understøtter betongdekket. Rommet har vært kledd med 1" panel, men dette har for en stor del falt sammen.
Vinduer Sikteåpninger som har vært dekket med trelemmer.
Dører Ytre jerndør på bakveggen (mot nord) og en indre tredør samt et vindu i jernramme.
Tak Svakt skrånende pulttak av kraftige I-jern.
Annet Stasjonen ligger på Brønnåsen litt nord for Elton gård. Selve stasjonsrommet er et murstenshus med en grunnflate på 3,0 x 2,5 m. Kikkertsøylens overkant (finnes ikke idag) befant seg 157,835 moh. Over nedskjæringen bak inngangen har det tidligere vært en provisorisk overdekning av bølgeplater.

1908 - 1909
Oppført som en av de ytre orografstasjoner; de øvrige på Stjernås, Barlindås og Sonsås (de to sistnevnte er ikke lenger på Forsvarets grunn og dekkes derfor ikke av verneplanen). Den stod i telefonisk forbindelse med Kaholmene og kunne derfor direkte innrapportere fiendtlige skips posisjoner. Stasjonen var normalt bare i bruk under sommerøvelsene. Resten av året ble telefonlinjen benyttet av Elton gård (iflg. skjøtet).
1914 - 1918
Stasjonen var besatt under hele nøytralitetsvakten. Mannskapet var forlagt i to lemmebrakker (levert av Strømmen Trevarefabrikk) som ble plassert ved Elton teglverk.
1923
Brakkene tatt ned og flyttet opp til stasjonen på Brønnsåsen.
1940 - 1945
Brakkene fjernet under okkupasjonen. Tyskerne benyttet antagelig den fremskutte siktestasjonen som observasjonspost. Man kan lese følgende i Chronik der Festung Oscarsborg: «Durch die Errichtung eines Peilstandes am mehr seewärts gelegenen Oslofjord in der Nähe von Filtvedt erfuhr der Leitstand der schweren Batterie Oscarsborg eine wertfolle Unterstützung. Ausser der dadurch gegebenen Möglichkeit, feindliche Einheiten unter indirekten Beschuss nehmen zu können, gewährleistet die Zusammenarbeit mit diesem Peilstand vergrösserte Treffsicherheit und damit erhöhte Abwehrkraft der Batterie Oscarsborg.» (Kissing 1944: 76)
1945
Stasjonen har såvidt vites ikke vært i aktiv bruk.

Ingen treff