Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

062805 Leina

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kanonpost
Inventarnummer 1001
Byggeår 1917
Opprinnelig bruk Luftvernbatteri
Nåværende bruk Ikke i bruk
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Vernebegrunnelse Batterier utgjør sammen med et tilsvarende anlegg på toppen av Håøya et av landets tidligste funksjonsbygde luftvernbatterier.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriet på toppen av Verpenåsen omfatter to kanongruber for luftskyts med adkomstvei til disse utsprengt i fjellet. Grubene har diameter på 4 m og en dybde på ca. 90 cm. Til kanonposten hører en ammunisjonsnisje innsprengt i fjell; ca. 2 m lang, 1,8 m dyp og 2 m høy, lukket med jerndør. Her finnes også en trapp som leder opp til et fundament for en mitraljøsestilling. Anlegget omfatter også et veianlegg samt flere bygningstufter (jfr. historikk).

1917
9. juni bestemte Forsvarsdepartementet at fire franske 7,5 cm «antiballonkanoner» skulle disponeres til Oscarsborg og fordeles med en kanonpost til Verpenåsen og en til toppen av Håøya. Dessuten en kanonpost for to ombygde 7,5 cm Schneider Canet kanoner på Seiersten. Kanonposten på Verpenåsen ble oppført delvis til sikring av Nitroglycerinkompagniets og Norsk Svovlsyrefabriks anlegg mot luftangrep. Bedriftene bidro finansielt til anlegget og stilte vederlagsfritt grunn til disposisjon.
1918
Besiktigelsesforretning avholdt 18. desember. Kanonposten omfattet ved besiktigelsen veianlegg, to kanongruber med monterte kanoner, ammunisjonsnisje i fjell, ammunisjonshus, tømmerhytte til forlegning, uthus, materialskur og brønn.
1932
All bebyggelse knyttet til kanonposten; ammunisjonsmagasin, vakthytte, materialskur og uthus, ble revet. Kanonposten formodentlig nedlagt.

Ingen treff