Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende verne- og reguleringsstatus

Image "chapter-10-182-1.jpg" without description

Områder

Områder markert med rosa er regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.

Offentlige friområder er markert med mørkegrønt.

Naturfredningsområder er markert med lysegrønt.

Bygninger

Regulering til spesialområde bevaring (jfr. områder) omfatter også påstående bygninger.

Bygninger merket med gult er «administrativt fredet» iht. den administrative fredningen i 1928 og oppdatering i 1958 samt den oversikt som fremgår av Fredede hus og anlegg 1: Finnmark/Troms/Nordland (Riksantikvaren/Universitetsforlaget 1981)

0001

Portbygningen

0002

Corps de guarde

0003

Kommandantbolig

0005

Bombehuset

0006

Krutthuset

0008

Magasinet

0009

Slaveriet

0010

Brønnhuset

0017

Vognskuret

0018

Materialhuset

0019

Befalsforlegning

0020

Kystvernbrakka

1002

Festningsmuren