Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart

Image "chapter-10-180-1.jpg" without description

Inv.nr.

Navn

0001

Portbygningen

0002

Corps de guarde

0003

Kommandantbolig

0005

Bombehuset

0006

Krutthuset

0007

Ladetøyhuset

0008

Magasinet

0009

Slaveriet

0010

Brønnhuset

0014

Krutthuset Engelsviken

0015

Brakke («Kantina»)

0017

Vognskuret

0018

Materialhuset

0019

Befalsforlegning

0020

Kystvernbrakka

0024

Gamme, Renøya («Trygga»)

0025

Gamme, Renøya («Hygga»)

0751

Vei

0951

Glacisgjerdet

0954

Kongeporten

0955

Dronningporten

1001

Festningsporten

1002

Festningsmuren