Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier

Image "chapter-10-186-1.jpg" without description

Verneområdene er markert med lysegul farve. Verneavgrensingen er markert med stiplet linje. Alle elementer innenfor verneområdet omfattes av vern; bygninger, porter, murer, minnesmerker, voller, veier, terreng, vegetasjon m.m. Rundt inv.nr. 0014 Krutthuset Engelsviken er det ikke markert et verneområde, fordi tomten eies av Vardø kommune. Bygninger uten antikvarisk egenverdi er markert med grå farve på kartet. De omfattes allikevel av de generelle vernebestemmelsene for verneområdet. Hele Reinøya er verneområde med gammene i verneklasse 1.

Inventar i verneklasse 1 bygg

Markert med rød farve

Inv.nr.

Navn

0001

Portbygningen

0002

Corps de guarde

0003

Kommandantbolig

0005

Bombehuset

0006

Krutthuset

0007

Ladetøyhuset

0008

Magasinet

0009

Slaveriet

0010

Brønnhuset

0014

Krutthuset Engelsviken

0015

Brakke («Kantina»)

0017

Vognskuret

0018

Materialhuset

0019

Befalsforlegning

0020

Kystvernbrakka

0024

Gamme, Renøya («Trygga»)

0025

Gamme, Renøya («Hygga»)

1001

Festningsporten

Inventar i verneklasse 2

Markert med gul farve

0951

Glacisgjerdet

0954

Kongeporten

0955

Dronningporten

Inventar i verneklasse 1-anlegg

Markert med rosa farve

0751

Veien til Været

1002

Festningsmuren