Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anbefalte tiltak

Vedlikeholdstjenesten: kompetansesikring

Nasjonale festningsverk (NFV) står for vedlikehold av festningsmuren, samt alle bygninger og anlegg som ikke er i militær bruk. Selv om vedlikeholdstjenesten i stor grad er basert på eksterne kjøp av tjenes ter, er det vesentlig at NFV selv innehar nødvendig grunnkompetanse når det gjelder både antikvarisk vedlikehold og forvaltning.

Optimalt bør det være en kjerne av dyktige håndverkere innen forskjellige fag, som igjen kan veilede og kontrollere eksterne firmaer når større arbeider skal utføres. De bør også etableres rutiner for hvordan tilleggskompetanse skal kunne innhentes, både når det gjelder konsulenter og utførende,. Kompetansen må vedlikeholdes og utvikles gjennom rutiner for etterutdannelse, erfaringsutveksling etc. Intern nettverksbygging innenfor Forsvarsbyggs avdelinger er n viktig del av dette, jfr. Håndbok i kulturminneforvaltning.