Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tilbakeføring av naturtilstanden ved Svanevatn i Evenes

I slutten av august starter arbeidet med å flytte den delen av perimeteret, gjerdet, som ble satt opp innenfor grensen i verneområdet ved Svanevatn, Nautå naturreservat, i Evenes kommune.

Evenes skal bygges med minst mulig skade og påvirkning av miljøet. Under ferdigstillelse av arbeidet med flyplassen ble deler av et perimeter, et gjerde, som passerer mellom administrasjonsområdet og Svanevatn, plassert innenfor reservatgrensen for Nautå naturreservat.

Gjerdet flyttes utenfor grensen

Denne saken er nå avsluttet hos Statsforvalteren, og gjerdet skal flyttes utenfor reservatgrensen. For å kunne gjennomføre dette på en forsvarlig måte har Forsvarsbygg fått dispensasjon for å jobbe i naturvernområdet. Formålet med flyttingen av gjerdet er å rette opp skaden på området, og legge til rette for tilbakeføring av naturtilstanden i reservatet.

I tillegg skal det gjennomføres tiltak for å restaurere den delen av naturreservatet som har blitt berørt tidligere i byggeprosessen, og reetablere de økologiske funksjonene i disse arealene.

Godkjent tiltaksplan

Forsvarsbygg har i samråd med Statsforvalteren i Nordland en godkjent tiltaksplan for hvordan arbeidet skal gjennomføres. Tiltaksplanen beskriver hvilke maskiner som skal brukes, hvilken kompetanse på revegetering som Forsvarsbygg skal anvende, og hvilke interne og eksterne fagmiljøer som deltar i prosjektet.

Fagekspertise på naturmiljø

Forsvarsbygg har spesialistkompetanse på naturmiljø, og vi tar all vår kompetanse i bruk i dette arbeidet. Planen for utbyggingen er utarbeidet i samråd med Statsforvalteren i Nordland. Forsvarsbygg har i sitt arbeid med saken også hentet inn ekstern fagekspertise på flere fagfelter for å finne frem til den beste måten å tilbakeføre naturtilstanden på.

Samarbeid med Statsforvalteren

- I dialog med Statsforvalteren har vi nå en godkjent plan for flyttingen av perimeteret. Dette skal være ferdig innen hekketiden til neste år i begynnelsen av april, sier John Ommund Syvertsen, seksjonssjef i Forsvarsbygg.

Når det gjelder saken vedrørende anmeldelsen fra Statsforvalteren om Svanevatnet, så er denne avsluttet og boten tatt til etterretning. 

Dokument til saken

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.