Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fylkesmannen avgjør fradelingssak på Ørland

Forsvarsbygg setter fradeling som vilkår ved innløsning av våningshus som er vernet. Fylkesmannen godkjenner nå slik fradeling etter Jordlova.

«Fradeling» går ut på at Forsvarsbygg blir eier av grunnen som boligen står på for å gjennomføre innløsning av den. Fradeling gjelder vernede våningshus og kårboliger som ikke kan rives eller flyttes.

Kommunen må som planmyndighet godkjenne både riving eller flytting av hver enkelt bolig som innløses. Kommunen må også godkjenne fradeling.

Klagde på kommunens vedtak

Vår første dispensasjonssøknad om fradeling, sendt våren 2018, ble avslått av kommunen i august 2018. For å komme videre i saken sendte vi inn klage på vedtaket til Fylkesmannen. I januar besluttet Fylkesmannen å gjøre om vedtaket til kommunen og innvilget dispensasjonssøknaden på vilkår i forhold til Plan og bygningsloven. Dette var en endelig avgjørelse.

Kommunen behandlet søknaden om fradeling på nytt i begynnelsen av juni 2019, hvorpå den avslo søknaden etter Jordlova. Forsvarsbygg klagde på nytt dette til Fylkesmannen. Fylkesmannen har nå vedtatt å godkjenne fradeling etter Jordlova på vilkår.

Ønsker å komme raskt i gang

- Vi håper nå på å komme raskt i gang og på at godkjennelser av denne og øvrige fradelingssøknadene skal gå raskt. Berørte gårdbrukere har ventet lenge på en avgjørelse. Vi håper på en god dialog med kommunen i det videre arbeidet, sier plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.