Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støyrapportar

Støyrapportar og støysonekart for Forsvarsbyggs skytebaner, skyte- og øvingsfelt og flyplassar, kartlagt etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.

 Meir informasjon om dei enkelte skyte- og øvingsfelt kan finnast på sidane om miljøarbeid i skyte- og øvingsfelt.

Støyrapportar skytebaner og skyte-/ øvingsfelt

Støyrapportar flyplassar

Andre støyrapportar

Fakta

Alle rapportane på denne sida er UGRADERTE. Sintef bruker i sin terminologi FORTRULEG om rapportar der oppdragsgivar står for distribusjonen. Rapportar merkte FORTRULEG er derfor UGRADERTE etter militær terminologi.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.