Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bygninger og anlegg

Bygninger og anlegg

Bergenhus festning inneholder i dag totalt 53 bygninger og anlegg (inventarer). Av disse eies følgende bygninger av FAD (forvaltes av Statsbygg):

Håkonshallen

Rosenkrantztårnet

Jørgen Hanssøns ringmur m/ Portkastellet

Stallbygningen

En bygning på Koengen eies av Bergen kommunale kraftselskap. 1018 Mur Sverresborg, eies av Samferdselsdepartementet v/Rom eiendom. De øvrige inventarene eies av Forsvarsdepartementet og forvaltes av Forsvarsbygg:

Bygninger

0001 Hovedporten

0003 Kommandantboligen

0004 Kapteinvaktmesterboligen

0006 Hovedvakten

0007 Kaldgarasjen

0008 Artilleribygningen

0009 Kontor og sambandsbunker

0010 Regimentsbygningen

0011 Snekkerbrakke

0013 Ingeniørbygningen

0014 Garasjer/ boder

0020 Proviantmagasinet

0021 Magasinbygningen

0027 Kontorbygning

0028 Sentralgarasjen

0029 Norrønahallen

0030 Kasernen Sverresborg

0031 Kaldgarasje/ tørkeskur

0032 Vollmesterbolig

0033 Uthus

0065 Bunker A

0066 Bunker B

 

Fortifikasjoner

1003 Sandbatteriet

1004 Traversmuren

1005 Nattpostens bastion

1006 Østre kurtine (rest)

1007 Den tenaljerte voll

1008 Ballasttangens batteri

1009 Nordpyntens batteri

1010 Vestre kurtine

1011 Ahlefeldts batteri

1012 Øvre Sverresborg

1013 Sverresborg tenalje

1014 Sverresborg ravelin

1015 Nordre sortiport

1016 Vestre sortiport

1017 Sverresborg port

 

Ruiner

Fruerstuen – ID 87123-10

1100-talls murverk – ID 87123-11

Kong Håkons første steinhus – ID 87123-12

Kongens solar – ID 87123-4

Vesle steinhall – ID 87123-5

Ringmuren – ID 87123-6

Utomhusarealer

0752 Plasser A: Paradeplassen

0752 Plasser B: Slottsplassen

0753 Grøntanlegg

Se for øvrig verneplanens inventarkatalog for oversikt og beskrivelse av det enkelte inventar med utenverker, samt kartsiden for kartfesting av arealer, bygninger og øvrige anlegg.