Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltning og ansvarsfordeling

Eiendomsforvaltningen på festningen er delt mellom Forsvarsbygg og Statsbygg, der Statsbygg har ansvaret for Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Portkastellet m/ Jørgen Hanssøns ringmur og Stallbygningen. Forsvarsbygg har ansvaret for den øvrige bygningsmassen inkludert festningsverk og infrastruktur både på Holmen, Koengen og Sverresborg. I tillegg har Forsvarsbygg ansvaret for alle utearealer inkludert ruinene listet opp under «Bygninger og anlegg».

I henhold til Forsvarsbyggs rutiner fungerer Faggruppe Kulturminne i Forsvarsbyggs miljøseksjon som rådgivende instans og som bindeledd opp mot antikvariske myndigheter ved tiltak vernete bygninger og anlegg. På bakgrunn av festningenes statlige eierskap er Riksantikvaren antikvarisk myndighet for anlegget.

Fant du det du lette etter?