Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende verne- og reguleringsstatus

Image "chapter-10-306-1.jpg" without description

Eksisterende kommunal reguleringsstatus pr. januar 2007

Områder markert med gult er regulert til «områder for boliger m/ tilhørende anlegg

Områder markert med rødt er regulert til «område for offentlig bebyggelse (stat, fylkeskommune, kommune)

Områder markert med brunt er regulert til «områder med særskilt angitt allmennyttig formål»

Områder markert med grått er gater, torg og parkeringsplasser

Områder markert med mørkegrått er kaianlegg

Områder markert med lyseblått er trafikkområder i sjø og vassdrag, havneområde i sjø og friområde i sjø og vassdrag.

Områder markert med lysegrønt er regulert til parkområder

Områder markert med grønt er regulert til «anlegg for lek»

Områder markert med rosa er regulert til «grav og urnelund»

Områder markert med beige er regulert til «annet kombinert formål»