Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende verne- og reguleringsstatus, øyene utenfor Stavern

Image "chapter-10-278-1.jpg" without description

Områder markert med olivengrønt er regulert til «område for Forsvaret» etter plan- og bygningsloven § 25.6.

Områder markert med olivengrønt med blåfirkanter er regulert til «område for Forsvaret, midlertidig frigitt til fri-/friluftsområder».

Område markert med lysegrønt er friområde (ikke avtalefestet).

Bygg og anlegg markert med oransje er administrativt fredet.

Bygg og anlegg markert med rødt er fredet etter lov om kulturminner.