Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, Fredriksvern verft

Image "chapter-10-274-1.jpg" without description

Verneområdet er markert med lysegul farge. Både bygninger og terreng er omfattet av vernet.

Bygninger i verneklasse 1

Merket med rød farge.

Inv.nr.

navn

vernestatus

0001

Hovedvakt

Eksteriør og interiør

0002

Låve

Eksteriør og interiør

0003

Kommandantbolig

Eksteriør og interiør

0004

Smie

Eksteriør og interiør

0005

Befalskjøkken/Den nye smie

Eksteriør og interiør

0006

Befalsmesse/Verksted

Eksteriør og interiør

0008

«Plankekokeriet»

Eksteriør og interiør

0011

Sjaluppskur

Eksteriør og interiør

0012

Galeiskur

Eksteriør

0013

Galeiskur

Eksteriør

0014

Galeiskur

Eksteriør

0015

Galeiskur

Eksteriør

0016

Galeiskur

Eksteriør

0019

Krutthus

Eksteriør og interiør

0021

Kadettbrakka/ Proviantmagasin

Eksteriør og interiør

0024

Steinbrakka

Eksteriør og interiør

0028

Hagestue

Eksteriør og interiør

0029

Hagestue

Eksteriør og interiør

0035

Vinkelbrakka

Kjelleren: Eksteriør og interiør. Overbygningen: Eksteriør

Forslag, verneklasse 1

Merket med rødt/hvitt skarvert

Uten inv. nr.

Nordre blokkhus

Eksteriør og interiør

Uten inv. nr.

Søndre blokkhus

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

Merket med rosa farge.

0751

Veier

Hele plass- og veinettet. Jfr. katalog

0752

Park, plen, hage

Hele hagen

0753

Park, plen, hage

Hele hagen

0755

Broer over vollgraver

Broen over vollgraven mellom batteri nr. 5 og 6

0756

Kommandanthagen

Hele hagen

0801

Bedding

Hele beddingen. Jfr. katalog

1051

Hovedport

Hele porten

1052

Festning/batterier/voller

Hele fortifikasjonen

1053

Klokkestøpul

Hele støpulen inklusive klokken fra 1813

1055

Kran ved kanal

Hele kranen

1056

Geværgalleri

Hele galleriet

1057

Kanalen

Hele kanalen

1058

Kirkedammen

Hele dammen

1059

Skoledammen

Hele dammen

Bygninger i verneklasse 2

Merket med oransje farge.

0065

Soldathjem

Eksteriør

Anlegg i verneklasse 2

Merket med gul farge

0754

Kanalbroen

Hele broen

1054

Solur

Hele soluret med teglstensfundament

Inventarer med liten antikvarisk verdi

Merket med grå farge

0017

Lager

0020

Kanon-/undervisningshall

0023

Pyramiden

0025

Befalsforlegning I

0031

Kanonverksted

0032

Radarbygg

0033

Teknisk lager

0036

Aggregathus

0755

Broer over vollgraver

Jfr. anlegg i verneklasse 1

0802

Brygge S

0803

Brygge N