Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsforhold

Arealer

Etablissementet Hegra festning omfatter et areal på ca. 151 daa og er eiet av Staten ved Forsvarsdepartementet. Det man normalt forbinder med festningen er selve det underjordiske anlegget, men etablissementet omfatter i tillegg to utenverker: Kleivplassen og Svartåsen, samt veiene dit og hovedveien til fortet. Etablissementet består i dag av følgende arealer:

 • Gnr. 224, bnr. 9: Ingstadkleiven fort (utskilt fra gnr 20/3 Ingstad vestre, areal ca. 100 daa, kjøpesum kr. 5500,–)
 • Gnr. 224, bnr. 10: Kleivplassen batteri (utskilt fra gnr 20/3 Ingstad vestre, areal ca. 20 daa, kjøpesum kr. 2000,–)
 • Gnr. 224, bnr. 15: Høgmyrdalen (utskilt fra 20/3 Ingstad vestre – areal ca. 28 mål, kjøpesum kr. 4000,–)
 • Gnr. 224, bnr. 11: Kleivstien østre (utskilt fra gnr 20/3 Ingstad vestre, areal ca. 0,35 daa, kjøpesum kr. 50,–)
 • Gnr. 225, bnr. 4: Kleivstien vestre (utskilt fra gnr 21/1 Fulset, areal ca 2,5 daa, kjøpesum kr. 150,-)
 • Gnr. 225, bnr. 3: Tronskovei østre (utskilt fra 21/1 Fulset, areal ca. 7 mål, kjøpesum kr. 150,-)
 • Gnr. 226, bnr. 5: Tronskovei vestre (utskilt fra 22/1 Hembre, areal ca. 8 mål, kjøpesum kr. 0)

Forsvaret har følgende ervervede rettigheter:

 • Gnr. 226, bnr. 1: Hembre – rett til ferist
 • Gnr. 225, bnr 1: Fulset – rett til ferist
 • Gnr. 226, bnr. 24: Framnes – bruksrett til veigrunn
 • Gnr. 226, bnr. 12: Stenmo – bruksrett til veigrunn

Forsvarets tomt ved Øvre Stjørdal prestegård, hvor kommandantboligen, drengestuen og stallbygningen lå, ble gitt i gave til Stjørdal kommune etter brannen i 1946.

Image "chapter-2-23-1.jpg" without description

Kart fra 1908 over Hegra festning med de fremskutte verkene. Kleivplassen til høyre på kartet og Svartåsen nederst. FMUs arkiv C-1/8T1224

Image "chapter-2-24-1.jpg" without description

Søndre skyttergrav på hovedfortet

Bygninger og anlegg

Hegra festning inneholder totalt 78 inventarnumre (bygninger og anlegg registrert i Forsvarets helhetlige eiendomsregister EBA), hvorav 27 er tufter etter tidligere bygninger. Totalt samlet gulvareal for bygninger er ca 1975 m2.

Se for øvrig verneplanens del Kulturmiljøet – beskrivelse og vurdering og Katalog for oversikt og beskrivelse av bygninger, fjellanlegget med utenverker, samt kart Inventar- og eiendomskart, for kartfesting av arealer, bygninger og anlegg.