Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart

Inventar- og eiendomskart, Hovedfortet

Image "chapter-10-334-1.jpg" without description

1006

Hovedtunnel

1007

Kommunikasjonstunnel

1008

Ammunisjonstunnel

1009

Maskinstasjon med bensintunnel

1010

Kjøkken- og provianttunnel

1011

Hovedkommandotårn

1012

Kommandotårn for 7,5 cm

1013

Kommandotårn for 10,5 cm

1014

2 stk. kanonstandplass for 7,5 cm

1015

4 stk. kanonstandplass for 10,5 cm

1016

Inngangsvoll

1017

Skjæring

1018

Nordre mitraljøsestandplass

1019

Kaponier

1020

Nordre skyttergrav

1021

Midtre skyttergrav

1022

Søndre skyttergrav

1005

Feltbatteriverk

1004

Gorgevei

1003

Vinkelgående grav

1002

Skyttergravfremspring

1023

Vestre mitraljøsestandplass

0952

Piggtrådhinder

0652

Hovedbrønn

0653

Reservebrønn

0951

Gjerde

0001

Kantinebygg

0002

Toalettbygg

0003

Museumsbygg

0004

Forlegningsbolig

0005

Lager

1051

Statue

Inventar- og eiendomskart, Kleivplassen

Image "chapter-10-336-1.jpg" without description

1027

Feltbatteriverk

1028

Blendering

1029

Nordre og søndre skyttergrav

0654

Brønn

0954

Gjerde

0006

Toalett Kleivplassen

Inventar- og eiendomskart, Svartåsen

Image "chapter-10-338-1.jpg" without description

1024

Feltbatteriverk

1025

Skyttergrav

1026

Lyskasterstandplass

0655

Brønn

0955

Gjerde