Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0005

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lager
Inventarnummer 0005
Byggeår 1979
Opprinnelig bruk Lager for skyttere
Nåværende bruk Lager/billettkontor
Vernestatus 0 – liten verneverdi
Verneomfang Bygningen
Vernebegrunnelse Lageret brukes i dag som billettkontor. Den brukes også av Hegra skytterlag som lager for skrivemateriell og fungerer som skytelederbu.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Bygningen ligger på samme sted som verkstedsbygningen fra 1910 lå (inv.nr.8017). Den er oppført i bindingsverk kledd utvendig med stående panel og innvendig med liggende rustikkpanel. Taket med takstoler er tekket med Sanda takstein. Det er 2 ytterdører og 9 koblede vinduer.

1979
Hegra skytterlag fikk tillatelse fra Forsvarsdepartementet til å sette opp en lager/kontorbygning i 1978, bygningen sto ferdig til landskytterstevnet i 1979.
1999
Ny inngangdør på sørvest fasade

Ingen treff