Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kilder

Trykte kilder

Hegrautvalget av 1979, Forslag til rammeplan 1981

Mørch Ellen Monica, Fortet som aldri kom i krig – Urskog fort 1905 , Universitet i Oslo, 2003

Diverse avisartikler i katalog B 369 HEGRA, avisklipparkiv hos Riksantikvaren, Oslo

Holtermann H. Reidar, "Forsvaret av Hegra festning", Adresseavisen 23/5–1945

Kommuneplanens arealdel 2002–2013, Stjørdal kommune, 2003

Verneplan for kulturmiljø, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 1995

Lindland Jan, Forprosjekt – Alternative metoder for reparasjon av karbonatisert betong , 2001

B. Kristiansen, J. Lindland, T. Østmoen, Betongrehabilitering Metoder og utførelse, BA forlag, 1999

Lindland Jan, Møvik kanonmuseum tilstandsanalyse betongkonstruksjoner, 2003

Haugen Annika, "Vern av armert betong", Fortisminneforening årbok, Oslo 1999

SINTEF, Rapport Reparasjonshåndbok for betong, Trondheim 1993

Ikke trykte kilder

Næss John, Notat etter samtale med Einar Flåen 19/06–1980

Generalstabens krigsarkiv, kat 2 1256.2/17, NRA

Artilleriet til 1940, kat.1256.2/40, NRA

Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 18951940, NRA

Diverse mapper, Forsvarsmuseets arkiv, Oslo

Diverse mapper om Hegra festning, Rustkammerets arkiv, Trondheim