Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bilder til historisk oversikt

  

Image "070901a_63_01.jpg" without description

Aar 1829: «Opført under Kong Carl XIV Johans Regjering Aar 1829». Dette året ble Brakke B, den første leiegården for offiserer og arbeidere ved Verftet påbegynt (0066). Et større gruppe kvartaler med uthus i midten var tenkt oppført i den da planlagte garnisonsbyen, men bare to av kvartalene ble fullført i tidsrommet 1838–1842.

Image "070901a_63_02.jpg" without description

Xylografi fra Skillingsmagasinet 1853: Magasin B og det nylig fullførte verkstedskvartalet i bakgrunnen. Magasin A sto først ferdig i slutten av 1860-årene.

 

Image "070901a_63_03.jpg" without description

Horten og Carl Johansværn verft 1865: Den kolorerte xylografien fra 1865 viser det utbygde Keysemark-området og utsikten mot verftet der Magasin A nå var oppført.

Image "070901a_63_04.jpg" without description

Boliger på utsiden: Kart over Keysemarkområdet, signert Klingenberg 1848, som viser de oppstykkede tomtene nordvest for Ollebakken (veien som går skrå tt ned til venstre). Her er også det første sykehuset inntegnet.

Image "070901a_63_05.jpg" without description

Ny stil: Detalj fra 0111 Verftsporten.

Image "070901a_63_06.jpg" without description

Skolen i Ollebakken: Allmueskolen i Ollebakken, idag utenfor det militære området, ble oppført i 1852, etter at man hadde åpnet for privat boligbebyggelse på militær grunn i Keysemark. I 1875 fikk skolen nye gymsal og i 1890-årene tyder tegninger på at den ble ytterligere utvidet Tegninger signert Vedeler 1875 og 1896. Bebyggelsen i Ollebakken er nå revet. (FMU gymkarlj)

Image "070901a_63_07.jpg" without description

Bombet: Skisse (neste side) viser bombenedslagene på verftet etter angrepet 23. februar 1945.

Image "070901a_63_08.jpg" without description

Befalselever kikker ut: Den militære skolevirksomheten på Karljohansvern har pågått uavbrutt helt siden «Søkadettinstituttet» ble overflyttet fra Stavern til Horten i 1860-årene.