Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsforhold

Arealer

Kongsvinger festning har variert en del i utstrekning fordi en del arealer som jorder og bl.a. «Leiren » og Nordre Tråstad gård har vært i festningens eie. Nordre Tråstad gård for eksempel omkring år 1700 innkjøpt for å bruke jordene til å dyrke gresstorv til oppbygging av festningsvollene.. Kommandanten disponerte de øvrige bygningene mot å vedlikeholde dem, men i følge arkivmaterialet brukte han bare låven. Kommandantene brukte ellers gårdsarealene som privat hage med lysthus og hønsegård. Øst for oppkjørselen til festningen, på det som var resten av det søndre utenverk, retrenchement, lå det som kaltes «Commandantens Hauge». I 1820 var arealet 160 x 280 alen innhegnet med stakitt. Kart fra 1750-årene viser et inngjerdet område med dam, lysthus og partier med plener eller vekster i geometriske mønstre. Et kart fra 1793 viser et større hageanlegg, med tilhørende skogsområde, som åpenbart var et forslag til utvidelse av «Haugen» (hagen). Dette ble dog ikke gjennomført. Utenfor lå en del ubebygde løkker samt «Leiren», bebyggelsen med beboelseshus for offiserer, mannskap, håndverkere m.m., og ved kirken lå det både vakthus og høymagasin også tilhørende festningen.

Utenfor festningsområdet ligger det 3 skanser: «Se til høyre», «Norske løve» og «Prins Frederik», eller «Statholder Frederich» som den benevnes på kart fra 1814. De ble anlagt mellom 1810 og 1812. Utviklingen i Kongsvinger befestninger er nærmere beskrevet i kap. 4.1, historisk oversikt.

I dag omfatter Kongsvinger befestninger følgende gårds og bruksnumre:

G.nr. 53, b.nr. 1, Kongsvinger festning

G.nr. 53, b.nr. 97, Tråstad skanse

G.nr. 53, b.nr. 75, Den dekkede vei til skansen «Se til høyre»

G.nr. 53, b.nr. 76, Skansen «Se til høyre»

G.nr. 54, b.nr. 201, Skansen «Norske løve»

G.nr. 54, b.nr. 202, Skansen «Prins Frederik»

G.nr. 3, b.nr. 50, Prestegårdsskansen

G.nr. 54, b.nr. 10, Vardåsen med Vardefortet og Gullbekkfortet.

Bygninger og anlegg

Totalt omfatter verneplanen 76 katalognumre, herav er 15 bygninger. 38 er knyttet til festningsanlegget og 5 andre objekter. Totalt brutto areal for verneplanen er 637 052 m2.

Se Katalog for oversikt og beskrivelse av bygninger og anlegg.

Image "070898a_19_01.jpg" without description

Riksarkivet: KBK XVIII 121. «Grund Rids af Kongsvinger Fæstning og den underliggende liden Bye kaldet Lejren samt Gaarden nordre Traastad hvilke Fæstningen er underlagt anno 1749». 1793. Størrelse 105 x145 cm. Tegningen viser et ikke-utført forslag til utvidelse av kommandantens hage, med tilhørende nyttebygninger, eng, innsjø og skog. Anlegget er en kombinasjon av barokkens stramme haveanlegg og den gryende romantikks slyngede stier og steder med «overraskende» opplevelser av statuer, utsikter etc.

Image "070898a_19_02.jpg" without description

Christian Vs monogram i festningsmuren på Kongens batteri, rett ovenfor Ravelinmuren.