Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lerbergmoen telthus

Image "80477_328_03_a.jpg" without description

Like etter Den store nordiske krig, omkring 1720, ble det forlangt at alle kompanier ikke lenger skulle oppbevare sine uniformer og våpen i kirkene, men bygge egne telthus som erstatning. Ved Hokksund fortsatte man imidlertid praksisen med oppbevaring på kirkeloftet fram til et telthus ble bygget i 1754. Lerbergmoen ble deretter brukt som ekserserplass fram til slutten av 1800-tallet.

Lerbergmoen ligger nordøst for Hokksund sentrum i Øvre Eiker kommune. Området består av fire bygninger hvor telthuset er det eldste, og en åpen plass foran bygningene mot øst. Grunnen var opprinnelig eid av kirken, men har vært i Forsvarets bruk siden begynnelsen av 1700-tallet og ble kjøpt av Forsvaret i 1994.

Lengst mot sør ligger telthuset, som trolig er oppført i 1754, men som siden har gjennomgått endringer, hovedsakelig i eksteriøret. Telthuset i to etasjer er utført i laftet tømmer og kledt med stående utvendig panel. Kledningen stammer fra flere perioder. Huset står på laftesteiner og stabber som også er kled inn. Saltaket er tekket med profilerte stålplater og rødmalt som resten av bygget.

Mot nord ligger to tilnærmet like magasiner fra 1903. Magasinene står på steinblokker og har vegger og tak i trekonstruksjon. Ytterveggene og saltaket er kledd med bølgeblikkplater. På grunn av setningsskader er bare ett av magasinene omfattet av vern. For øvrig finnes det et kaldlager fra 1953 og en smørebukk på området. Området er solgt. Telthuset og ett av magasinene blir bevart som del av et fremtidig kommunalt eldresenter.