Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trandum leir

Image "80477_328_01_a.jpg" without description

Trandum var et eget etablissement, men utgjorde en del av militærkomplekset på Gardermoen. Leiren ble utbygd rundt første verdenskrig fordi forlenget militærtjeneste og vinterøvelser utover på 1900-tallet stilte nye krav til innkvartering ved ekserserplassene. Anlegget fikk en monumental utforming preget av jugend og nyklassisisme, senere supplert med bygninger i nordisk nybarokk. Bygningsmassen omfattet et større antall bygninger av høy antikvarisk verdi, blant annet flere store kaserner fra perioden 1917–19 i nordisk nybarokk stil.* Tilsvarende kaserner fantes også på Gardermoen, men disse er i dag revet. Videre kan nevnes et ekstysk bygningsmiljø av laftede hytter som ligger rundt dødisgropen langs brinken ned mot Transjøen. Restriksjoner som følge av innflygingstraséen medførte at deler av den meget verneverdige bebyggelsen måtte rives. De øvrige ble solgt til Luftfartsverket/OSL med bevaringsklausul.

*= Tidligere sto det her at disse kasernene ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Dette er imidlertid ikke bekreftet, og det finnes kilder som indikerer at det ikke stemmer. Opplysningen er derfor fjernet.