Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trandum leir

Image "80477_328_01_a.jpg" without description

Trandum var et eget etablissement, men utgjorde en del av militærkomplekset på Gardermoen. Leiren ble utbygd rundt første verdenskrig fordi forlenget militærtjeneste og vinterøvelser utover på 1900-tallet stilte nye krav til innkvartering ved ekserserplassene. Anlegget fikk en monumental utforming preget av jugend og nyklassisisme, senere supplert med bygninger i nordisk nybarokk. Bygningsmassen omfattet et større antall bygninger av høy antikvarisk verdi. Blant annet fantes flere store kaserner fra perioden 1917–19 i nordisk nybarokk stil tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Tilsvarende kaserner fantes også på Gardermoen, men disse er i dag revet. Videre kan nevnes et ekstysk bygningsmiljø av laftede hytter som ligger rundt dødisgropen langs brinken ned mot Transjøen. Restriksjoner som følge av innflygingstraséen medførte at deler av den meget verneverdige bebyggelsen måtte rives. De øvrige er solgt til Luftfartsverket/OSL med bevaringsklausul.

Fant du det du lette etter?