Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Håøya

Image "80478_137_04_a.jpg" without description

Batteriet på Håøya ble anlagt som del av Bergen ytre befestninger i perioden 1895–98. Utbyggingen var del av et større arbeid for å etablere et fremskutt forsvar i innseilingsledene til Bergen. Hovedbefestningen lå på Kvarven, Hellefjellet og Sandviksfjellet, lenger ute lå minefelt med bestrykningsartilleri.

Håøya ligger lengst sør i Radøyfjorden mellom Holdsnø og Lindåshalvøya nord for Bergen. På sydsiden er den forbundet med Flatøy via et smalt eid. På toppen av øya finnes det rester etter kanonstandplasser, skytestillinger, orografhus mm.

Området er overført med bevaringsklausul til Direktoratet for naturforvaltning.