Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1001 Heer skanse: søndre batteri

Inventaropplysninger
Inventarnavn Heer skanse: søndre batteri
Inventarnummer 1001
Byggeår 1900–1901
Opprinnelig bruk Batteri til sperring av landtilgangene mot Drøbak
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Søndre batteri var bygget for tre posisjonskanoner eller to feltkanoner (†). Batteriet har front mot Ullerudhøyden. Samlet frontlengde er 25 m. Batteriet er i hovedsak nedsprengt i fjell, i noen partier oppmurt. Brystvernet har torvlagt front. Standplassene hadde ramper ned fra vollgangen. Ved begge fløyer er det en travers med forstøtningsmur mot jordfyllingen.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Anlegget har symbolverdi knyttet til unionsstriden og er viktig som en del av totaliteten i Oscarsborgs befestninger.

Arkivadresse for illustrasjoner: Riksarkivet, OSCF, Ing.det., pk. 111, omsl. «Haver-batteriene 1898/99»

Riksarkivet: OSCF, Ing.det, pk. 111: omsl. «Heer skanse, karter og brev 1895–1922»

1899
Stortinget bevilget penger til «de i Storthingsprop. No 97 for 1898-99 (Pag.3-4) foreslaaede Batterianlæg for Spærring af Landtilgangene mod Drøbak, nemlig ved Heer, Haver og Solberg.» Heeranlegget skulle iflg. planen omfatte to batterier med seks 12,1 cm eldre posisjonsskyts og samme antall feltskyts. Haver skulle ha tilsvarende oppsetning, mens Solberg bare skulle ha feltskyts. Anleggene skulle være halvpermanente, og feltskytsanleggene skulle bare forberede posisjoner for feltbatterier. Bevilgningen strakk imidlertid ikke til, og Heer-anlegget, som ble ansett som det ubetinget viktigste, ble prioritert.
1900 - 1901
Heer skanse bygget sydøst for Heer gård. For ytterligere å begrense kostnadene ble jerndører foran ammunisjonsrommene, telefoner i mannskapsgravene, kanonskur og ammunisjonshus sløyfet.
1914 - 1918
Skansen var bemannet en kort periode under 1. verdenskrig. Fra nov. 1917 ble skansen bortleid til havnegang.1
1960
Heer nordre batteri ble utskilt og solgt for etablering av Heer skole. Søndre og midtre batteri forble Forsvarets eiendom og Heer vel tok ansvar for vedlikehold av skansen.

Ingen treff