Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1004 Kringerud mitraljøseanlegg

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kringerud mitraljøseanlegg
Inventarnummer 1004
Byggeår 1901
Opprinnelig bruk Batteri til sperring av landtilgangene mot Drøbak
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygget for seks mitraljøser etter samme konstruksjon som mitraljøsebatteriet på Veisvingbatteriets østre travers. Anlegget har buet grunnplan med seks murte plattformer av bruddsten. Brystvernet utgjøres dels av grunnfjellet og dels av forstøtningsmur med foranliggende jordfylling. Bak brystvernet er delvis utsprengt en 1,5 m bred vollgang. Fra batteriets høyre fløy fører en vei ned til foten av Kringerudhøydens vestside. I terrenget finnes jernstolper fra det gamle trådgjerdet som i sin tid innhegnet batteriet.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Vernets omfang

Hele skansen

Kommentar

Anlegget har symbolverdi knyttet til unionsstriden og er viktig for forståelsen av totaliteten i Oscarsborgs befestninger.

1901
Bygget for å kontrollere Åsveien og Seierstens forterreng. Var ikke fast oppsatt med hverken skyts eller personell.
1905
Batteriet antas å ha vært oppsatt under urolighetene i forbindelse med unionsoppløsningen.
1914 - 1918
Batteriet var oppsatt en kort periode under 1. verdenskrig.

Ingen treff