Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planer i Vardøhus festnings nærområder

Vardø kommune har i januar 2002 fremlagt en plan for utvidelse av det kommunale alders- og sykehjem, som i 1971 ble oppført på festningens forterreng i strid med vernemyndighetenes anbefaling. Riksantikvaren har i brev av 04.03.02 uttalt at en utvidelse vil være i strid med verneinteressene og anbefalt kommunen å finne andre alternativer for utbygging.

Kystverket er per dato (november 2006) i gang med å utarbeide reguleringsplan for gnr. 20 bnr. 626. Utover dette foreligger det ingen kommunale eller fylkeskommunale planer som forventes å ha innvirkning på festningens nærområder.