Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Spørsmål og svar om asbest

Her finner du informasjon om asbest og hvorfor du skal være varsom og vise aktsomhet i områder der det kan være, eller er funnet asbest.

Hva betyr varslingsskiltet «Her har vi funnet asbest»?
Varslingsskiltet betyr at materiale som er merket inneholder asbest og at du skal vise aktsomhet ved arbeid eller aktivitet i nærheten av materialet for å unngå frigjøring av asbestfibre.

Hva betyr varslingsskiltet «Asbest adgang forbudt for uvedkommende»?
Varslingsskiltet betyr at området er stengt grunnet risiko for spredning og eksponering av asbestfibre ved opphold i dette området. Det er kun autorisert personell med verneutstyr som skal ferdes i området.

Hva betyr varslingsskiltet «Prøvetaking av asbest pågår»
Varslingsskiltet betyr at Forsvarsbygg har tatt en prøve for å sjekke om materialet inneholder asbest. Dette gjør vi som et føre var prinsipp i forkant av arbeid dersom vi er usikre på om materialet som skal arbeides med kan inneholde asbest. Merkingen fjernes når prøveresultater foreligger og dersom materialet inneholder asbest merker vi det på nytt med «Her har vi funnet asbest».

Hva er asbest?
Asbest er krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som lett brekker opp og støver. Asbest ble sett på som et enestående materiale da det har varmeisolerende egenskaper, er brannhemmende, sin mekaniske styrke og at det ikke leder strøm. Asbest er nå forbudt på markedet da det kan være helseskadelig når det pustes inn.

Hvor kan vi finne asbest?
Asbestholdige materialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner fra rundt 1920 til 1985 da totalforbudet av asbest kom. Vi kan finne asbest i blant annet gulvbelegg, tak- og veggplater, fliser, lim, fuger, avretningsmasser, i støp og betong, i tetningslister (pakninger) og som isolasjon rundt rør og kjeler, i ventilasjonskanaler, brannskillevegger, branndører, i vann- og avløpsrør (eternitt rørkanaler).

Hva er helsefaren ved asbesteksponering?
Sykdommer som er forbundet med asbest er lungekreft, lungehinnekreft og asbestose. Hvor ofte og hvor lenge man er eksponert for asbest sier noe om risikoen for å utvikle asbestrelatert sykdom.

Utgjør merket asbestholdig materiale noen risiko for helseskade?
Så lenge materialet er uskadet og får ligge i ro utgjør det ingen risiko for helseskade. Risikoen for helseskade oppstår først når støv med løse asbestfibre frigjøres fra materialet og kan pustes inn. Dette kan skje ved at asbesten skades, forringes, bearbeides som ved boring, sliping, eller saging eller utsettes for ytre påkjenninger.

Hvem kan være utsatt for asbest?
Asbest finnes fortsatt i en rekke bygg og anlegg fra før 1986. Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider, men man kan også være utsatt dersom man utilsiktet skader asbestholdige materialer.

Hva gjør du hvis du utilsiktet skader asbestholdige materiale?
Dersom du er uheldig og kommer borti asbestholdige materiale sånn at det blir skadet og det er risiko for frigjøring av asbestfibre må du umiddelbart varsle andre på stedet og rolig forlate området. Kontakt din nærmeste leder og Forsvarsbygg slik at området kan bli sperret av. Følg eventuelle interne rutiner for slike situasjoner.

Hvem har lov til å håndtere asbestholdige materialer?
All bruk og håndtering av asbestholdige materialer er forbudt. Det er kun firmaer med særskilt tillatelse fra Arbeidstilsynet som har lov til å røre asbestholdige materialer og utføre oppgaver som rivning, reparasjoner eller vedlikehold.

Hva er arbeidsgivers krav og plikter?
Arbeidsgiver eller byggherre som setter i gang vedlikeholds- eller bygningsarbeid, skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Har du flere spørsmål knyttet til asbest?
Kontakt oss på telefon 468 70 400, og e-post: servicesenter@forsvarsbygg.no. Du kan også lese mer om asbest på nettsidene til arbeidstilsynet Asbest (arbeidstilsynet.no)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.