Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bruks- og samarbeidsavtaler

Bymuseet i Bergen v/ Bryggens Museum

Bergenhus festning er et nasjonalt kulturminne med representasjonslokaler som benyttes av stat, fylke og kommune. I denne sammenhengen står Håkonshallen og Rosenkrantztårnet i en særstilling, der middelalderbygningen Håkonshallen fungerer som «Bergens storstue». Bymuseet i Bergen ved Bryggens Museum har delegert ansvar for bruksforvaltningen og formidlingen av bygningene på vegne av Kulturdepartementet. Bymuseet i Bergen har også ansvar for omviservirksomhet med utgangspunkt i middelalderanleggene på festningen.

Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT)

Forsvaret ved FAKT har ansvaret for formidlingen av militær kultur og tradisjon på festningen. FAKTs tilstedeværelse på Bergenhus festning omfatter Kommandantskapet, Bergenhus festningsmuseum og Forsvarets musikkorps Vestlandet. Kommandantskapet ivaretar også vakt- og saluttfunksjonen på festningen. Forsvarsmuseet har ansvar for forvaltning og vedlikehold av materiell som inngår i museets samling som f.eks. kanoner utplassert på vollene.

Håkonshallen og Bergenhus Festnings Venner

Venneforeningen ble stiftet 27.november 1953 i forbindelse med gjenreisningen av Bergenhus festning etter krigen. Gjennom innsamling har de skaffet midler til bl.a. utsmykking av Håkonshallen, møblering i Rosenkrantztårnet og belysning på festningen. Venneforeningen er også en viktig støttespiller for Bryggens Museum når det gjelder omvisninger og informasjonsarbeid.  

Bergen kommune

Bergen kommune har ansvaret for vedlikeholdet av grøntarealene på Sverresborg.

Leietakere på festningen

Forsvarsbygg leier ut bygninger og arealer både til militære og sivile brukere, med hovedvekt på militære brukere.