Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende og planlagt bruk

Bymuseet i Bergen har ansvaret for den museale formidlingen og omvisertjenesten, hovedsakelig knyttet til nasjonalmonumentene Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Håkonshallen brukes også til store arrangementer og er i tillegg en viktig konsertarena.

Koengen er etablert som Bergens største utendørs konsertarenaer, med Bergen Live som arrangør. Forsvarets musikkorps Vestlandet og Bergenhus Festningsmuseum som har tilhold på Koengen, arrangerer konserter og utstillinger. Koengen er derfor et viktig område og et bindeledd mellom Sverresborg og Holmen. Her er det etablert et grøntareal med gang-/sykkelvei og parkering. Festningsområdet for øvrig brukes til mindre konserter, operaforestillinger og andre kulturarrangement. I tillegg er hele festningsområdet mye brukt av byens befolkning og turister til rekreasjon. Kristkirketomten er en økumenisk vigslet tomt som benyttes både til gudstjeneste og til vielser.

All virksomhet på de nasjonale festningene skal være tuftet på festningenes verdighet. Med verdighet mener Forsvarsbygg "Åpne, velholdte anlegg, som med respekt for historien og anleggets kulturminneverdi gir lokalsamfunn og brukere en opplevelse av kvalitet." Etablissementene er inndelt i ulike varsomhetsområder definert som enten grønn, gul eller rød sone, der hver sone har ulike begrensninger for bruk.

Utviklingsplan for Bergenhus festning ble utarbeidet i 2011. Utviklingsplanen ble laget i samarbeid mellom Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, Statsbygg region vest, Bergen kommune, Bymuseet i Bergen/Bryggens Museum og Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon. Planen definerte hovedmål, strategiske initiativ, konkrete tiltak og anbefalinger knyttet til bruk og utvikling.