Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forkortelser benyttet i teksten

EBA eiendom, bygg og anlegg
FD Forsvarsdepartementet
HV Heimevernet
LNF Landbruks-, natur- og friluftsområder definert i kommuneplanens arealdel
FB Forsvarsbygg som blant annet har som oppgave å forvalte landets 14 nasjonale festningsverk
RA Riksantikvaren
RAt Riksarkivet
SNL Store norske leksikon