Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteratur

Barth, Bj. Keyser: Norges Militære Embetsmenn 1929. A. M. Hanches forlag. Oslo, 1930.

Basilier, Johan B.: Stjør- og Verdals befestningers historik 1030–1927. (Oppr. upubl. manus 1927, trykket av Forsvarets overkommando 1996.) 1927/1996.

Bendiksen, Odd Kr.: ”Et fortidsminne (Om bygdeborga på Steinsberget)”. Verdal historielags skrifter 1. Årsskrift 1976.

Berg, Roald: Profesjon, union, nasjon: 1814–1905. Bd. 2 i Norsk forsvarshistorie. Bergen, 2001.

Haugan, Svein: ”Kommandanten ved Stjør- og Verdal befestninger”. Verdal historielags skrifter 15. Årbok 1988 (I).

Haugan, Svein: ”Verdal befestninger”. Verdal historielags skrifter 15. Årbok 1988 (II).

Haugen, Svein: ”Stene skanse – norsk forsvarsverk under mange kriger”. Verdal historielags skrifter 1. Årsskrift 1976.

Hanoa, Martin O.: ”Kort beskrivelse af det fremskudte forsvar ved og foran Vaterholms bro i Værdalen”. Upubl. manus i Forsvarsmuseets avd. Dora. 1911.

Hobson, Rolf og Kristiansen, Tom: Total krig, nøytralitet og politisk splittelse: 1905–1940. Bd. 3 i Norsk forsvarshistorie. Bergen, 2001.

Jøsås, Hans: ””Finlands-natta” i 1940”. Verdal historielags skrifter 17. Årbok 1990.

Larsen, Brage Irgens: ”Folkevandringstidens bygdeborger. Bevarte minner frå smårikenes urolige tid i Trøndelag.” Trondhjems Turistforening - Årbok 1937. Trondheim.

Mykland, Knut: Gjennom nødsår og krig 1648–1720. Bd. 7 i Norges historie, J. W. Cappelen. 1992.

Mørch, Ellen Monica: Fortet som aldri kom i krig – Urskog fort 1905. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo. Oslo, 2003.

Nyberg, Olav: ”Politiske og militære vurderinger av trusselbildet [...] for bygging, drift og nedlegging av festninger 1900–1930”. Verdal historielags skrifter 33. Årbok 2005.

Nyberg, Olav og Veimo, Roald: ”Fra Karlstad til Karl Johans Klev”. Upubl. bokmanus. 2010.

Nyberg, Olav og Veimo, Roald: ”De Værdalske Befestninger”. Publisert på verdalselva.no/historie_pub.php?Id=56. Datert 2005.

Okkenhaug, Trond: ”Verdals befestninger”. Verdal historielags skrifter 24. Årbok 1997.

Ottosen, Morten N.: Opprustning, unionskonflikt og forsvarssamarbeid. Militære tiltak og vurderinger i Trøndelag og Jämtland 1890-1905. Prosjekt 1905 – skriftserie nr 4. Oslo, 2005.

Ottosen, Morten Nordhagen: Angreb kan tænkes rettet baade fra Land- og fra Søsiden. Militære tiltak og vurderinger i Trøndelag 1890-1905. Mastergradsoppgave i historie, Universitetet i Oslo. Oslo, 2005.

Solheim, Trygve Elias: ”Norges første internasjonale lufthavn: Fra Gressholmen til den store verden”. Samferdsel nr. 5, 2007. Oslo, 2007.

Stjern, Ivar: Trøndelag ingeniørbataljon 1911–1995. Oslo, 1997.

Veimo, Morten: ”Litt om varder og vardebrenning”. Verdal historielags skrifter 1. Årsskrift 1976.

Veimo, Morten: ”Verdal i den store nordiske krig 1718”. Verdal historielags skrifter 20. Årbok 1993.

Veimo, Roald: ”De Værdalske Befestninger – planlegging og bygging”. Verdal historielags skrifter 33. Årbok 2005.

Veimo, Roald: ”Galleri Sør blir tilgjengelig”. Verdal historielags skrifter 30. Årbok 2002.

Veimo, Roald: ”Grensevakt 1905”. Verdal historielags skrifter 33. Årbok 2005.

Veimo, Roald: ”Om nøytralitetsværnet ved Værdalens befestninger under 1. verdenskrig”. Verdal historielags skrifter 37. Årbok 2009.

Walberg, Øystein: Me skal hegna vår heim mot hat og hogg. Nord-Trøndelag HV-distrikt nr. 13. 2005.

Årstadvold, Magne: ”Carl Gustaf Armfelt – en biografi”. Verdal historielags skrifter 20. Årbok 1993.