Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Verneområdet

Det nasjonale festningsverket Fredriksvern verft forutsettes å omfatte nedenfornevnte arealer. Det er disse arealene Forsvaret har råderett over og her vil vernebestemmelsene ha gyldighet som forvaltningsplan inntil formell fredning er gjennomført.

Etablissement

Gnr/bnr

Tomtenavn

070901 Fredriksvern

5002/1

Fredriksvern

070901 Fredriksvern

5002/2

Fredriksvern

070901 Fredriksvern

5002/3

Fredriksvern

070901 Fredriksvern

5002/4

Grunn Minnehallen

070901 Fredriksvern

5003/1

Stavernsøya1

070901 Fredriksvern

5003/3

Torkildsøy og Fiskeskjæret

070903 Signalhøyden

5001/800

Signalhøyden

Automatisk fredede kulturminner

Det er ikke registrert noen automatisk fredede kulturminner inne på Forsvarets eiendom. Eventuelle automatiske fredede kulturminner innenfor Forsvarets eiendom som pr i dag ikke er kjent, vil være underlagt vern i henhold til bestemmelser i kulturminneloven.

Inventarer i verneklasse 1

Inv.nr.

Navn2

0001

Hovedvakt

0002

Låve

0003

Kommandantbolig

0004

Smie

0005

Befalskjøkken/Den nye smie

0006

Befalsmesse/Verksted

0008

«Plankekokeriet»

0011

Sjaluppskur

0012

Galeiskur

0013

Galeiskur

0014

Galeiskur

0015

Galeiskur

0016

Galeiskur

0019

Krutthus

0021

Kadettbrakka/Proviantmagasin

0024

Steinbrakka

0028

Hagestue

0029

Hagestue

0035

Vinkelbrakka

0751

Veier

0752

Park, plen, hage

0753

Park, plen, hage

0755

Broer over vollgraver

0756

Kommandanthagen

0801

Bedding

1051

Verftsporten

1052

Festning/batterier/voller

1053

Klokkestøpul

1055

Kran ved kanal

1056

Geværgalleri

1057

Kanalen

1058

Kirkedammen

1059

Skoledammen

S 216

Kommandantbolig, Stavern fort

S 11308

Uthusbygningen, Stavern fort

S 217

Tårnet, Stavern fort

S 90

Citadellport, Stavern fort

S 90

Festningsbrygga, Stavern fort

S 90

Vollanlegg, Stavern fort

Uten inv.nr.

Nordre blokkhus

Uten inv.nr.

Søndre blokkhus

Uten inv.nr.

Sjømennenes minnehall

Inventarer i verneklasse 2

Inv.nr.

navn

0065

Soldathjem

1054

Solur

0754

Kanalbroen

Uten inv.nr.

Utkikkstårnet på Kikut

Inventarer med liten eller ingen verneverdi

Inv.nr.

navn

0017

Lager

0020

Kanon-/undervisningshall

0023

Pyramiden

0025

Befalsforlegning I

0031

Kanonverksted

0032

Radarbygg

0033

Teknisk lager

0036

Aggregathus

0802

Brygge S

0803

Brygge N

S 11309

Verksted, Stavern fort

Militærhistorisk landskap

Objekter i det militærhistoriske landskapet er ikke identifisert som egne inventarnumre og beskrevet gjennom egne katalogoppslag for Fredriksvern verft. Viktige elementer her er imidlertid steinsettinger, rester av kanonbatterier samt tufter etter revne bygninger på øyene.

1 [omfatter også Karlsøy (Citadelløya) samt småholmene Pletten, Flaggholmen og Kulorten]

2 For inventarer som forvaltes av Statsbygg er oppgitt et inventarnummer med S som prefiks