Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0654

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Brønn på Kleivplassen
Inventarnummer 0654
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Brønn
Nåværende bruk Ikke i bruk
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Brønn
Vernebegrunnelse Brønnen hadde en stor betydning for vanntilførselen og dermed til Kleivplassens operativitet. Den er følgelig et viktig element i forsvarsverket.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Brønnen er ca. 3 m dyp og 2 m i firkant. Bunnen var støpt i betong – 75 cm dyp, ovenpå var det murt en 50 cm tykk gråsteinsmur opptil 40 cm over bakken. Over brønnen var det bygget 2 m høyt pyramidetak med kledning av 1" uhøvlet bord. Taket var utstyrt med luke – 90x70 cm 1 . I dag er brønngruven og murene i relativt bra stand. Pyramidetaket er borte, men det er planer om å bygge en kopi av det opprinnelige  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.60

1910
Kostet i alt kr. 200,–. Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1926
Nedlagt

Ingen treff