Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1029

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Skyttergrav på Kleivplassen
Inventarnummer 1029
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Skyttergrav
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Både nordre og søndre skyttergrav med poterne
Vernebegrunnelse Skyttergraven er en vesentlig del av batteriet. Dens forsvarsfunksjon og beliggenhet gir Kleivplassen et særpreg som er viktig å bevare. Graven bidrar til formidling av festningens historie og til forståelse av anleggets arkitektoniske og militære egenart.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Konstruksjon Ca. 40 m øst for kanonstandene er det sprengt ut en 50,5 m lang, 1,8 m dyp og 1,5 m bred skyttergrav for stående skyttere 1 . En liknende skyttergrav – 24,5 m lang – er også sprengt ut i nord. Denne graven har forbindelse med dekningsrom mellom de to nordvestre kanonstandene via en trang, overdekket forbindelsesgang /tunnel (poterne). Skyttergravene er forsynt med murte trappetrinn (bankett), brystvern og anleggskrone. De øvre sjikt er nedlagt i sementmørtel. Brystvernet var torvkledd. I dag er murverkets tilstand forholdsvis bra, men murene til forbindelsesgangen er i meget dårlig forfatning og nesten rast sammen.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.54

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1926
Nedlagt

Ingen treff