Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1027

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Feltbatteriverk på Kleivplassen
Inventarnummer 1027
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Feltbatteriverk
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Hele feltbatteriet med kanonstandplasser, dekningsrom og vei.
Vernebegrunnelse Feltbatteriet består av 5 kanonstillinger med tilhørende ammunisjons- og mannskapsnisjer. Denne særpregete artillerienheten er en vesentlig del av helheten både funksjons- og landskapsmessig og bidrar til å synliggjøre batteriets militærbetydning og kompleksitet. Den har en høy grad av opprinnelighet, som er viktig å ta vare på. Feltbatteriverket er meget historiefortellende og bidrar til forståelse av batteriets strategiske funksjon.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Konstruksjon Feltbatteriverket 1 har 5 standplasser til 8,4 cm kanoner. Kanonstandene er bygget i halvsirkel. 1.kanon peker mot syd – mot Svartåsen og skråningen foran hovedfortet. 2.kanon peker mot øst – Stjørdalen, og de øvrige 3 mot nordøst – Forradalen. Ildlinjens høyde over havet er 160 m. Brystvernhøyden er 90 cm, de øvrige sjikt er lagt ned i sementmørtel. Lengden på kanonstanden er 5 m og bredden 4 m. Avstanden mellom standplassene fra midte til midte er 14 m. I traversene mellom hver kanonstand er det murt et dekningsrom 4x1 m forsynet med et 60 cm tykt betongtak med innstøpte 15 cm jernbjelker. Over traversene er det laget en dekningsvoll av den utsprengte massen. Brystvernet og vollen var torvkledde. Kanonstandene hadde 15 cm tykt lag av sammenstampet pukk og leirblandet grus. Bak kanonstandene er det utsprengt en 2,5 m bred og 1,5 m dyp forbindelsesvei. Veien går i en slags sirkel og treffes ved blenderingen. Den er 120 m lang og var opprinnelig pukket og gruset. I dag er det spor etter pukk og grus i på veien og i kanonstandene. Murverket er i forholdsvis god stand.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.52

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1926
Nedlagt

Ingen treff