Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0954

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Gjerde på Kleivplassen
Inventarnummer 0954
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Gjerde
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Gjerde
Vernebegrunnelse Gjerdet utgjør en like viktig del av festning som andre elementer, og var ført inn i Inventarium fra 1910 med eget inventarnummer. Gjerdet er også en viktig markør av festningens grenser.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Langs grensen mellom Forsvarets eiendom og Vestre Ingstad var det satt opp et 1,5 m høy page-fence gjerde 1 , mens langs hammerkanten mot Fuldseth var grensen markert med jernbolter i fjellet. Jernstolpene besto av U-jern, som var nedstøpt i fjellet eller i nedgravde stein. De var plassert hver 5 m. Hjørnestolpene hadde forstøtninger av vinkeljern. Det er i dag spor etter flere jernstolper. Gjerdeduken var festet til stolperne med jernkramper, og på toppen av stolperne var det spent en piggtråd. På det stedet hvor veien fra fortet passerer gjerdet var det oppsatt en tofløyet gittergrind med lås. Grindsstolpene var av jern. Grinden og gjerdeduken er ikke i behold.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.51

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1926
Nedlagt

Ingen treff