Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0655

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brønn på Svartåsen
Inventarnummer 0655
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Brønn
Nåværende bruk Ut av bruk
Vernestatus 1
Verneomfang Brønn
Vernebegrunnelse Brønnen hadde stor betydning for vanntilførselen til Svartåsen batteri, noe som gjorde stillingen selvforsynt og selvstendig i forhold til hovedfortet. Den er et viktig element som tilhører anlegget.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem 30 m nord for grinden til Svartåsen mot øst var det gravd en 3,6 m dyp brønn med halvsirkelformet tverrsnitt (diameter 2 m innvendig målt mellom murene). Veggene var av gråstein. Brønnen var opprinnelig dekket av telttak med 1" bordkledning med hengslet og låsbar luke 1 . I dag ser brønnen ut som et hull i bakken, uten vann.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.50

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1926
Nedlagt

Ingen treff