Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0955

Inventaropplysninger
Inventarnavn Gjerde på Svartåsen batteriverk
Inventarnummer 0955
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Gjerde rundt Svartåsen batteriverk
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus 1
Verneomfang Gjerdet rundt eiendommen
Vernebegrunnelse Gjerdet utgjør et vesentlig forsvarselement i det helhetlige anlegget. Det er også viktig som markering av festningens eiendomsgrense.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Rundt Svartåsen var det satt opp et 1,5 m høyt page-fence gjerde 1 . Gjerdestolpene besto av U-jern og var plassert hver 5 meter. Gjerdeduken var festet til stolpene med jernkramper. Øverst på stolpene – 10 cm over gjerdet – var det spent en piggtråd. Gjerdets totallengde var 424,80 meter. Mye av de opprinnelige jernstolpene står (de er blitt supplert med trestolper i senere tid). Deler av piggtråden er i behold, mens gjerdeduken er borte.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.51

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1926
Da fortet ble stilt i reserve fikk fredskommandanten en liten sum til vedlikehold av inventaret og det kan tenkes at gjerdet ikke ble høyt prioritert.

Ingen treff