Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1025

Inventaropplysninger
Inventarnavn Skyttergrav på Svartåsen
Inventarnummer 1025
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Skyttergrav for både knee- og stående skyttere
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus 1
Verneomfang Vei, grav og skyttergrav
Vernebegrunnelse Skyttergraven har betydelig verdi som en del av det opprinnelige batteriverket og festningsanlegget for øvrig. Gravens beliggenhet viser hvor gjennomtenkt anlegget ble prosjektert i forhold til forsvarsbehovene. Utformingen understreker gravens tilpasning i terrenget og gir Svartåsen batteri et særpreg som er viktig å ta vare på.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Forbindelsesveien 1 bak feltkanonstandene er forlenget mot nord med en skyttergrav, som var beregnet for stående skyttere. Greven er sprengt ned i ca. 1 m dybde og 1,2 m bredde og er 64,2 m lang. Ildlinje-høyden over gravbunnen er 1,8 meter. Av den utsprengte massen ble trappetrinn, brystvern og murkrone murt opp. Brystvernet var torvkledd, stikkrenner for vannavløp var murt opp. Brystvernet er i god behold, stikkrenner er trolig forsvunnet. Skyttergraven står i nord i forbindelse med Svartåsveien gjennom en 15,2 m lang grav uten brystvern. Langs den nedsprengte forbindelsesveien mot sør, er det anordnet en grav med brystvern for stående skyttere. Skyttergraven er 10 m lang fra den første, søndre kanonstand. Ildlinjen er forsynt med hodevern og de øvre sjikt er nedlagt i sementmørtel. Skyteskårenes avstand fra midte til midte er 80 cm. Fra samme forbindelsesvei – 25 m sør for søndre kanonstand er det mot syd, langs hammerkanten, utsprengt en 20 m lang skyttergrav, der det på de første 10 m fra veien er anordnet for kneestående skytter og for øvrig for stående skytter. På sistnevnte stykke er det murt hodevern. Brystvernet var torvkledd. Denne delen av skyttergraven er nokså gjengrodd og brystvernet delvis rast ned.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.48

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1926
nedlagt

Ingen treff