Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1026

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lyskasterstandplass på Svartåsen
Inventarnummer 1026
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Lyskasterstandplass
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus 1
Verneomfang Standplassen for lyskaster med tilhørende dekningsrom
Vernebegrunnelse Lyskasterstandplassen er en uløselig del av batteriet, både funksjonsmessig og arkitektonisk. Dens funksjon og beliggenhet synliggjør den fysiske og organisatoriske utstrekningen av hele festningsanlegget. Fra plassen er det vid utsikt mot Stjør- og Forradalen i øst, noe som gir stor opplevelse og bidrar til forståelse av anleggets militære betydning etter unionsoppløsningen i 1905.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Lyskasterstandplassen 1 ligger på Svartåsens høyeste punkt. Standplassen er nedsprengt ca. 50 cm i fjellet og brystvernet er murt i en halvsirkel med diameter 4,5 m og med en høyde på 1,1 m. For selve lyskasteren var det anordnet en 40 cm høy platting 1,5x1,5 m med rampe. Plattingen er ikke bevart. I den bakre enden av standplassen – 5,75 m fra brystvernets forkant – er det rester av det som opprinnelig var dekningsrom (2x2,5 m og 1,8 m høyt) for telefon og betjeningsmannskap. Dette rommet lå 40 cm dypere enn standplassen og hadde en adgangstrapp (antakeligvis i tre fordi det finnes ingen spor etter den). Fra lyskasterstandplassen til kanonskuret gikk det en 3 m bred og 60 m lang vei, som var pukket og gruset likesom lyskasterstandplassen. Veien er nesten gjengrodd i dag.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.47

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1926
Nedlagt

Ingen treff