Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0501

Inventaropplysninger
Inventarnavn Elektrisk anlegg
Inventarnummer 0501
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Elektrisk anlegg
Nåværende bruk Ute av bruk
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Den elektriske kraftmaskinen på hovedfortet besto av: 1 motor type R 30 HK 1000 omregninger pr. minutt med kjøleanlegg, bensintank, kran og rørledninger. Motoren var utstyrt med automatisk regulator, «Bosch» dobbelttænding og «Zenith» forgaser. Prisen var kr 5100,– likestrøms shunt dynamo ytende 18 KW ved 1000 omreininger pr minutt og 110 volt. Med dynamoen fulgte apparattavle, forbindelsesledning og tilbehør. Prisen var kr. 4750,– 1 akkumulatorbatteri bestående av 50 elementer 1,14 med kapasitet av 378 amperetimer ved 3 timers avladning. Prisen var kr 6780,– Lysanlegg: Den elektriske lysinstallasjonen for hele fortet var vanntett og besto av gummiisolerte, vulkaniserte kabler inntrukket i rør. Sikringsskapet var montert på marmortavle med 1 par sikringer 35 amp. og 2 par 10 amp., plassert i maskintunnel. Ytterligere 2 stk. marmortavler med jernbriketter i låsbart skap av galvanisert jern. I alt ble det montert 93 faste lamper i vanntette holdere, 22 stikkontakter med tilsvarende lysslamper med gitter og glass. Den elektriske lysinstallasjonen kostet kr. 16250,– som inngår i de 70000,– som ble bevilget i 1918-19 i forbindelse med ny maskinstasjon. Av det opprinnelige lysanlegget kan finnes i dag noen kabeldeler i enkelte og til dels lite tilgjengelige tunnelpartier.

1 NRA, Ingeniørvåpenet bygningsavdeling 1895–1940, eske 496

2 Rustkammeret arkiv Trondheim, dok 265 boks 59

3 Rustkammeret arkiv Trondheim, dok 265 boks 59

1982
Det opprinnelige lysanlegget fjernet og nytt anlegg installert for kr. 100 000,-. Kontrakten med Hegra elektrisitetsverk – nå Nord-Trøndelag elektrisitetsverk – ble fornyet.
1981
Lagt høyspentledning til anlegget.
1940
Den 15.april ødela tyskerne lysledningen nede i dalen. Ledningen ble reparert om sommeren.
1931
I brev av 6.november1930 godkjenner departementet forslaget fra generalinspektøren for ingeniørvåpnet om ny kontrakt med Hegra elektrisitetsverk ang. leveranse av elektrisitet til festningen i stedet for den gamle kontrakten med utløpsdato 17.september 1931.
1923
13. september. 7 års kontrakt med Hegra kommunale elektrisitetsverk om leveranse av elektrisitet nedtransformert til 220 volt for 120,- kr pr. år 3
1918 - 1919
Anlagt ny tunnel til maskinstasjonen for kr 70000,–, hvorav ca. 47000,- til ingeniørarbeid med lysanlegg og ca 23000,– til den maskinelle delen. Utgiftene utredet av ekstraordinære bevilgninger.
1916
5. desember. Forslag til kontrakt 2 mellom Festningsartilleriet og A/S Elektrisk Bureau angående innkjøp av «Universal» motordynamo på 110 volts og 4 KW med kjølevannradiator og vifte samt apparattavle med tilhørende voltmeter, amperemeter, brytere, sikringer og reostat. Forhandler i Norge for slike «Universal» generator var Sverre Nilsen jr. i Prinsensgate 3B, Christiania
1914
12.09 er datert brev med forslag til lysanlegg på hovedfortet fra Olaf Jølsen 1
1913
Kontrakten med Hegra kommunale elektrisitetverk om leveranse av elektrisk strøm til belysning og oppvarming avsluttet.

Ingen treff