Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0651

Inventaropplysninger
Inventarnavn Indre kloakkledning
Inventarnummer 0651
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Kloakk på hovedfortet og fredsleiren
Nåværende bruk Ut av bruk
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Fra inngangstunnelen utenfor kjøkkenet til tippen vest for inngangsvollen var det lagt ned en kloakkledning i samme grøft som vannledningen 1 . Totallengde var 75 meter, tykkelse 5". Ledningen førte til en 1,5 m dyp og 60 cm vid kloakkum plassert utenfor det sørøstre hjørne av ammunisjonsmagasinet i skjæringen. Utenfor kloakkummen var det et sluk med rist for tømming av vask- og skyllevann. Fra kommunikasjonstunnelen var en 5" kloakkledning lagt ned i 1,5 m dybde til en kloakkum plassert utenfor krigslatrinen. Ledningen var 28 m lang. Kummen hadde også forbindelse med den utenfor ammunisjonsmagasinet. I dag kan det finnes opprinnelige deler av kloakkledningen i bakken.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 39

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning den 6. september
1940
Delvis ødelagt under tysk bombing
1980
Nytt kloakknett

Ingen treff