Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0551

Inventaropplysninger
Inventarnavn Indre underjordisk telefonforbindelse
Inventarnummer 0551
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Telefonforbindelse inne i fortet
Nåværende bruk Ute av bruk
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Fra fortets telefonsentral i hovedkommandotårnet førte 16 enkjernede kabler til de mest strategiske stillingene inne i festningen 1 : til hver kanonstand, til nordre ende av kommunikasjonstunnelen, til skyttergraven foran 5 og 1 kanon, til forbindelsesgraven, til feltbatteriverket, til overdekningen over tunneloppgangen i gorgen, til skyttergravfremspringet, til maskinstasjonen, til mitraljøsestandplassen nord for hovedinngangen og til telefonkiosken. Foruten denne hovedlinjen førte en 12-kjernet kabel til en forgreningsstolpe utenfor inngangsvollen. Samtlige kabler var ført ned langs trappen til hovedtunnelen eller festet med jernbøyler til fjellet over bølgeblikkplatene. Utenfor tunnelene var kablene nedlagt i ca 50 cm dype grøfter, ofte sammen med vannledningsrørene. Telefonapparatene var plassert i låsbare trekasser (utvendig kledd med sink) i enden av telefonledningen. Kassene var forsynt med bøyler og hengt opp på kroker som var festet til fjellet. I dag finnes noen deler av de opprinnelige telefonkablene bevart i enkelte og lite tilgjengelige tunnelpartier. Ellers er flere jernbøyler og kroker i behold.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.25

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av den 6. september
1918
Under ombygging av kommandotårnet ble også telefonsentralen ombygget.
1940
15. april telefonledningen mellom festningen og Hegra ble skutt over. I etterkrigstiden ble anlegget reparert.
1980
Anlegget ble oppgradert.

Ingen treff