Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0601

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vannledning på hovedfortet
Inventarnummer 0601
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Vannledningsnett på hovedfortet og fredsleiren
Nåværende bruk Ute av bruk
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Fra krigsbrønnen2 utenfor skyttergravfremspringet førte en 140 m lang 1" vannledning i ca 1,25 m dybde like innenfor piggtrådnettet, under inngangsvollen, gjennom skjæringen, til nisjen utenfor kjøkkentunnelen. I denne nisjen var det plassert et eiketres filtrerkar fylt med sand med diameter 1,25 og høyde 1 m. Dit ble vannet pumpet ved hjelp av en sugepumpe. Nederst var karet forsynt med en tappekran og innvendig sil. Eikekaret i nisjen er ikke i behold, og et nytt kumlokk avslører plassering av avløpsrøret. Fra krigsbrønnen ble det i 1917 anlagt en ledning til en forgreningskum midt i fredsleiren og videre til en inntakskum ved dammen like ved Lilletjern ca. 2 km vest for leiren (ca 1600 m). Vannledningen var laget av galvanisert 2" lodds rør i grøft. I fjellterrenget var grøften ca 1,5 m dyp og fylt med lyngtorv, jord og sammensmuldret steinmasser. I mykt terreng var den gravet 1,25 m dyp. På ledningen var det 4 luftventiler med murte kummer laget av stein, og dekket øverst med et lokk av planker omkranset av stein og torv. Totallengde fra krigsbrønnen til inntakskummen var 1795 m. Kummen ble ødelagt av en tysk bombe i 1940. Kun noen deler av det opprinnelige anlegget er i behold i dag. Den opprinnelige dammen ble i 1917 utvidet noe. Den var oppført av bruddstein og var 2,5 m høy med kronebredde på ca 4 m. Mot vannsiden og kronen var dammen dekket med et rosentorvlag, 1,5 m tykt. Inntakskummen var 1 x 1 m med 20 cm tykke betongvegger oppført i 2,5 m høyde. Kummen var overdekket med et hus av tre med dobbelte kledninger og tak med hengslet lem og hengelås. I kummen var det diverse av- og tilløpsrør, siler, sluser, kraner m.m. Dammen ble ødelagt/sabotert av tyskerne i 1940. Fra forgreningskummen gikk det flere sideledninger til kjøkkenet, mannskapsbrakken og oppsynsmannsboligen på leiren. Fra hovedvannledningen gikk også en sideledning til badehuset og en til underoffisersbrakken. Kummen var utstyrt med stoppe-, vannpost- og tappekran. Deler av vannledningsnettet kan fortsatt være i behold.

1 brev 3.juli 1916, boks 59, Rustkammeret arkiv, Trondheim

2 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 63

1910
Vannledningen anlagt mellom krigsbrønnen og fortet. Tegninger ble fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6. september
1916
Brev av 3. juli 1 fra rørleggerfirmaet K. Lund i Trondheim til kommandanten på Ingstadkleiven med forslag til ny vannledning utenfor fortet, dam ved Lilletjern, og utbedringer av eksisterende brønn
1917 - 1918
En ny ledning anlagt fra krigsbrønnen til leiren og videre til dammen ved Lilletjern. Utgift kr 27.000,– av ekstraordinær bevilgning 1916–17. Byggeleder kaptein M. Hanoa
1926
Vannledningsnettet ble kontrollert av kaptein M. Hanoa i januar like før festningen ble nedlagt
1937
Etter anmodning fra kommandant Eyvind Hartmann i brev av 6.5.1936 bevilger distriktsingeniør ved 5. Divisjon kr. 8500,– til omlegging av vannledning og følgende innkjøp av nye rør. Det er funnet et brev fra Stjørdal trerørfabrikk as til distriktsingeniør ved 5. divisjon, kaptein Langaas, fra 1937 om bestilling av 1330 m 4" trerør armert med galvanisert spesialtråd. Omlegging gjaldt den gamle ledningen fra 1917 fra forgreningskummen i leiren til inntakskummen ved Lilletjern.
1940
Vannledningen ble skadet av store granater både utenfor fortets hovedinngang og midt på fredsleireområdet. Inntaksdammen ble også ødelagt under bombingen.
1982 - 1986
Under restaureringen ble nye vannledninger delvis ført inn i opprinnelige trerør.

Ingen treff