Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tema: Kalkovn under restaurering

Image "070902c_146_01.jpg" without description
DOKUMENTASJON

Kalkovn A før rydding og opp rensing. Rester av beskyttelsestak på toppen.

Image "070902c_146_02.jpg" without description

Ovnskammeret tømt. Dette var helt fylt med rester etter skuret og den nedraste kåpen på toppen.

Image "070902c_146_03.jpg" without description

Fôringen i ovnskammeret var murt med ildfast tegl importert fra England.

Image "070902c_146_04.jpg" without description

To gjenmurte ovnsnisjer på bakkenivå ble åpnet. Den ene inneholdt en mystisk jernkiste med heisbar, løs bunn; brukt til lesking?

Image "070902c_146_05.jpg" without description
KÅPE OG PIPE REISES

Nedre del av kåpen ble reist uten forskaling under et kurs for lærere i murerfag ved videregående skoler fra hele landet.

Image "070902c_146_06.jpg" without description

Et lokalt firma fullførte arbeidet og fortsatte muringen med forskaling.

Image "070902c_146_07.jpg" without description

Et lokalt firma fullførte arbeidet og fortsatte muringen med forskaling.

Image "070902c_146_08.jpg" without description

Bygging av åttekantet pipe med krans krever tankearbeid!

Image "070902c_146_09.jpg" without description
GJENBRUKSMATERIALER

Huset på toppen av ovnen ble satt opp av materialer fra et tømmerskur fra 1859 (se 0143) som ble revet inne på verftet. Skuret ble først «prefabrikert» av en eldre tømrer med kjennskap til tradisjonelle sammenføyningsmetoder, merket og deretter satt opp på Møringa. Taket ble tekket av gammel takstein.

Image "070902c_146_10.jpg" without description

Huset på toppen av ovnen ble satt opp av materialer fra et tømmerskur fra 1859 (se 0143) som ble revet inne på verftet. Skuret ble først «prefabrikert» av en eldre tømrer med kjennskap til tradisjonelle sammenføyningsmetoder, merket og deretter satt opp på Møringa. Taket ble tekket av gammel takstein.

Image "070902c_146_11.jpg" without description
ESSESMIDD

De seks jerndørene på toppen ble laget i Verkssmia, Bærums Verk etter gamle metoder.