Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tema: Brakkestokkene II

Brakke A, C og D ble oppført over en fireårsperiode, 10-12 år etter at Brakke B sto ferdig. Gårdsrommet mellom Brakke C og D skiller seg fra det første ved at det kun var et felles bryggerhus for underoffiserene, funksjonærene, håndverkerne og de menige som bodde i de midtre seksjonene. Leilighetene her var som i Brakke A og D delt opp i en rekke enheter. I en inventarbeskrivelse fra 1880 oppgis 22 leiligheter i Brakke C, herunder 12 Boliger af 10fde Klasse (kjøkken og stue). Til sammenligning hadde en leilighet av 7de klasse kjøkken, stue og to kammers og var på ca. 65 m2. Offisersleilighetene i hver ende var noe mindre enn i brakke B; 7 værelser i søndre del mot 6 i nordre del i Brakke C.

Brakke D ble tatt i bruk til kontorer alt på første del av 1900-tallet da Marinens intendatur (bilde) flyttet inn her. Under annen verdenskrig innredet den tyske okkupasjonsmakten. Denne boligbrakken har vært brukt til kontorer helt til det siste. Høsten 2004 ble brakke C og D med uthus solgt til sivile. Brakke D skal nå igjen tas i bruk til bolig. Da bygningene ble solgt bar de preg av intensiv bruk. Likevel er en hel del originale bygningsdeler intakt slik som bakerovn og gamle dører i bryggerhuset i tillegg til flere gamle dører og vinduer.

Se inventarkataloger for brakke Abrakke Bbrakke C og brakke D.