Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tema: Brakkestokkene I

BEFESTET GARNISONSBY. De to «brakkestokk-kvartalene» på Karljohansvern, Brakke A, B, C og D med uthus var opprinnelig planlagt som første byggetrinn i en større, befestet garnisonsby. Flere skisser og planer ble fremlagt for de ulike marinekommisjonene, den mest omfattende, signert Garben 1844, viser en kvadratisk anlagt plan med et stort antall hele og halve kvartaler og en kirke sentralt plassert i midten (se også kap. 4 Historikk samt baksideomslag). I 1848 ble imidlertid planene om en større brakkeby på Indre Horten oppgitt, til tross for stor boligmangel ved daværende Horten Værft. I stedet kjøpte man opp områder sør for verftet i Keysemark og ga rimelige lån til privat boligbebyggelse.

Brakke B ble oppført alt i 1829 av major Vetlesen hvis dagbok fra byggearbeidene er bevart. Brakke A og resten av de praktfulle empirekvartalene ble fullført mellom 1839 og 1843 av kaptein F.H. Aubert. Komplekset var oppdelt i leiligheter i ti ulike klasser med separate offiserspaviljonger i hver ende av hovedbygningene. Den hierarkiske oppdelingen ble gjort synlig både i størrelse og utstyr i de ulike leilighetene. Mens en offisersleilighet kunne ha opp til åtte værelser, besto Boliger af 10de Klasse kun av kjøkken og stue. I de midtre seksjonene bodde underoffiserer, verftsfunksjonærer og håndverkere – senere også menige. Her var det felles gårdsrom og bryggerhus med bakerovn og panne til vask av klær. Til offiserspaviljongene var det forhager og separate gårdsrom med bred vognport. I hvert av bryggerhusene var det i tillegg stall og fjøs – en offiser var tiltenkt en helt annen type husholdning enn de øvrige tilsatte ved verftet! Også eksteriøret avspeilte ulikheter i rang: mens fasadene på de midtre seksjonene kun var slett afpusset med kalk, hadde offiserspaviljongene kvaderpuss i underetasjen, trukket «listverk» rundt vinduene og var malt med oljemaling utenpå pussen.

Se inventarkataloger for brakke Abrakke Bbrakke C og brakke D.